EskridAcademy!

Dé AppSchool van Nederland


020 3636040

Programmeren eerst

De school is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 14 tot 20. Dat houdt in dat sommigen nog geen startkwalificatie hebben. Voor die leerlingen bestaat de mogelijkheid om op de Guus Kieft School een mavo-, havo- of vwo diploma te halen. Als je al wel in het bezit bent van een startkwalificatie (havo of mbo) dan kun je je volledig richten op programmeren en mag je zodra je er klaar voor bent stagelopen bij een erkend leerbedrijf.

Toekomstbeeld

Applicatieontwikkeling is trending. Op steeds meer scholen wordt het aangeboden. Dat wil echter niet zeggen dat die scholen ook daadwerkelijk de capaciteiten in huis hebben dan wel aantrekken. Deze school biedt echter, naast algemeen onderwijs, lessen aan de toekomstige applicatieontwikkelaar, gegeven door applicatieontwikkelaars.

Persoonlijk

Er is in principe altijd voor iedereen tijd, ook buiten de lesuren. Er wordt persoonlijk begeleid en je krijgt onderwijs op maat, in eigen tempo, op eigen niveau. Daarnaast kan de leerling een docent via een online portaal bereiken zodat ook buiten de schooluren om hulp gevraagd kan worden. Niet 24 uur per dag, maar wel binnen 24 uur wordt er gereageerd, zodat je niet op vrijdagmiddag moet wachten tot maandag en ook als je ziek bent je schoolwerk kunt bijhouden.

Waarom een appschool

Deze school is gestart uit liefde en enthousiasme, maar ook uit frustratie. Hoewel de programmeeropleidingen als paddenstoelen uit de grond vliegen is het mij als freelance ict-docent opgevallen dat er nog niet genoeg expertise is voor de hoeveelheid aan ict-opleidingen. Technische vooruitgang geschiedt echter in een snel tempo. Organisaties worden in het bereiken van doelen en ambities steeds afhankelijker van ICT. Bijvoorbeeld door te communiceren met klanten via websites, het gebruik van elektronische data en de uitwisseling van gegevens.

Tekort aan ICT'ers

Volgens de cijfers van de Amsterdam Economic Board staan er op dit moment zo'n 12.000 ICT vacatures in de Metropoolregio Amsterdam open. Het is daarom van belang jonge mensen al vroeg met de ontwikkelingen in de ICT in aanraking te laten komen. Wij hebben naast klassikale lessen en zelfstudie een “ondernemend leren traject” om leerlingen al vroeg te laten proeven aan een baan in de ICT. Mijn ervaring met jongeren leert dat dit een ideale leerweg is. Bovendien heb ik gemerkt hoe leerlingen (weer) helemaal gemotiveerd raken, niet alleen voor het programmeren, maar via de ICT ook voor andere vakken.

Games

Applicatieontwikkeling is een nieuwe vorm van media, communicatie en informatie. Gamen is een nieuwe vorm van ontspanning. Op de EskridAcademy! kun je leren hoe je een spel maakt. Het spelen van een andere game dan die van jezelf is tijdens schooluren niet toegestaan. Wij zijn namelijk een school waar daadwerkelijk onderwijs wordt gegeven, -naar internet wordt alleen verwezen bij wijze van aanvulling, -het uitgangspunt is dat er altijd een vakbekwame docent geraadpleegd kan worden.

Doel van onze school

Een school die waarmaakt wat wordt beloofd. D.w.z. de docenten zijn behalve behulpzaam ook experts. Soms is het voor jongeren door omstandigheden niet mogelijk een reguliere middelbare school af te maken, maar zijn zij wel geïnteresseerd in programmeren. Als je die interesse hebt is deze school zeer geschikt om weer te leren hoe leuk leren kan zijn.

Applicaties

Een app kan ondersteuning bieden bij het leren over een bepaald onderwerp. Die app moet echter ook gemaakt. Op de appschool levert men werk in een app. Zoals vroeger in een werkstuk, zo biedt men de presentatie aan in een applicatie die men zelf programmeert. Zowel de inhoud als de vorm zijn doelen op zich.

Onderscheid

Deze school onderscheidt zich van andere scholen omdat de nadruk ligt op ICT en dan niet op het gebruik van apps, maar juist op het maken ervan. Het is een school van en voor de toekomst. Omdat digitaal een sleutelwoord is van de opleiding kan er op afstand begeleid worden. Er is dan ook niet alleen sprake van een schoolgebouw, maar er is ook een schoolportaal online voor leerlingen en docenten.

Kosten

Bij het lesgeld is inbegrepen

  • Het gebruik van alle studieboeken en lesmateriaal
  • Toegang tot het digitale schoolportaal
  • Toetsing op maat
  • Werkstukbegeleiding voor reguliere vakken
  • Gebruik van studie-uren onder begeleiding van een docent
  • Bijlessen onder begeleiding van een docent
  • Buitenschoolse activiteiten
  • Een leerling moet zijn werk online (in the cloud) op kunnen slaan. Degene die dat nog niet tot zijn beschikking heeft kan dit via de school regelen. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd.

Voor Wie

Op de eerste plaats natuurlijk voor jongeren die geïnteresseerd zijn in ICT! Maar ook voor jongeren die door externe omstandigheden op een niet passende school terecht (dreigen te) komen, zoals bijvoorbeeld jongeren met taalproblemen of jongeren die specifieke kwaliteiten hebben om te programmeren, maar op andere gebieden achter blijven (denk aan disharmonisch intelligentieprofiel, autisme, adhd, dyslexie, maar ook hoogbegaafd). De school draait echter om enthousiasme voor programmeren. Heeft dat niet je interesse, dan is deze school niet geschikt.

Wij zijn up to date. Alle ICT docenten komen uit de praktijk, zij hebben applicaties gemaakt voor vooraanstaande bedrijven. Men krijgt dan ook nooit les in verouderde programmeertalen of overjarige internet tutorials voorgeschoteld. Niveaus zijn er wel, maar ondergeschikt. Iedere leerling leert wat bij hem of haar het beste past.

De school biedt de mogelijkheid een nieuwe start of doorstart te maken. Naast een diploma van de EskridAcademy! kan er in samenwerking met de Guus Kieft School een mavo, havo, of vwo diploma gehaald worden.

benodigheden

Wat je nodig hebt voor de EskridAcademy! is enthousiasme voor programmeren en dat heb je vast als je je aanmeldt. Daarnaast heb je een laptop nodig, meer niet.
Al het cursusmateriaal is voornamelijk door de docenten zelf geschreven, niet uitgegeven in boekvorm en niet op internet te vinden. De informatie die je nodig hebt wordt op school uitgedeeld op een A4tje of middels een digitaal document.
Wij werken uitsluitend met open source programma’s dus je hebt op de computer alleen een goede teksteditor nodig. Deze is gratis te downloaden. Foto’s of andere afbeeldingen zijn kosteloos met tools online te bewerken.
Wat je mee naar school moet nemen is alleen een laptop. Je werk kun je opslaan in de cloud van school. Het is belangrijk dat je dat ook doet want als er dan een keer iets met je laptop is, heb je in elk gevaldat wat je hebt gemaakt nog online staan.

In het kort

Om een beeld te vormen van de school is het misschien interessant om iets meer te weten van mij, EskridAcademy! docent en mentor. Na de middelbare school ben ik kunstgeschiedenis en algemene taalwetenschappen gaan studeren, halverwege de studies ben ik echter een carrière in de horeca gestart. Jaren later ben ik omgeschoold tot ICT ‘er en werkte ik op locatie en thuis aan verschillende grote projecten als applicaties en websites voor multinationals. Sinds een paar jaar heb ik mijn kennis uitgebreid op het gebied van educatie en ontwikkel ik digitale technische cursussen voor kinderen, adolescenten en volwassenen. Inmiddels weet ik veel van interactieve media in het algemeen en heb ik een uitgebreide kennis van webtechnologie. Ik heb banners gemaakt voor de homepage van UPC en LOI, dynamiek verzorgd voor bekende ( NS, Coca Cola, Danone, CITO, LOI, RTL) en minder bekende bedrijven. Ook heb ik applicaties en flashspelletjes gemaakt voor kleine zelfstandigen. Daarnaast geef ik trainingen vormgeving, flash en html aan studenten van alle leeftijden. Mijn grootste interesse ligt bij het scripten van (flash)applicaties en het tekenen/illustreren van benodigde onderdelen.

De EskridAcademy! is er om te (leren) programmeren met begeleiding. Het is echter ook mogelijk tegelijkertijd deelcertificaten of een diploma van het voortgezetonderwijs te halen. Wat belangrijk is voor onze leerling zijn de volgende vakken:

Nederlands

Nederlands is met name gericht op spelling en taalgebruik, in het kader daarvan moeten er net als in het reguliere onderwijs een aantal boeken gelezen worden.

Engels

Engels is gericht op de technische kant van de taal. Verreweg de meeste programmeertalen worden in boeken en op internet besproken in het Engels.

wiskunde

De wiskunde van de appschool is gericht op programmeren. In dit vak leert men eerst de basisvaardigheden van het programmeren, met een nadruk op toepassingen binnen de wiskunde.

sport

Sport is in zoverre optioneel dat er op de appschool niet per se in spelvorm gesport hoeft te worden. Er wordt echter zeker wel aandacht besteed aan lichamelijke oefening. Er zal in het kader van ergonomie verplicht om de paar uur een activiteit ondernomen moeten worden. Dit kan variëren van een potje voetbal met leerlingen van de Guus Kieft of een wandelingetje door het Amsterdamse bos.

De richtlijn voor de duur van een volledig opleiding met een diploma van de middelbare school is 5 jaar. Je haalt dan een mavo, havo of vwo diploma en/of je bouwt aan een portfolio voor je curriculum vitae.

programmeertalen

Een programmeertaal is een formele taal waarin de opdrachten die een computer moet uitvoeren, worden geschreven. Deze talen hebben een andere syntaxis en grammatica dan natuurlijke talen.
Er zijn verschillende manieren waarop een door een softwareontwikkelaar geschreven computerprogramma door een computer uitgevoerd kan worden. De code die de ontwikkelaar ziet en bewerkt, wordt de broncode van de programmatuur genoemd; die moet op de een of andere manier worden omgezet in de machinetaal van de computer in kwestie die door de processor kan worden uitgevoerd.
De talen die sowieso aan bod komen op de EskridAcademy! zijn de scripttalen PHP en JavaScript en natuurlijk de mark-uptalen HTML en CSS. Heb je die onder de knie dan gaan we verder met de programmeertaal JAVA.

Partners

Ondernemend leren: Als er genoeg kennis is (opgedaan) kan men beginnen met ondernemend leren. Dit wordt aangeboden door een erkend leerbedrijf. Er wordt gewerkt met echte opdrachten van heuse werkgevers. Dit is een onderdeel van het lesprogramma zodat men na deze school meteen aan het werk kan, maar ook kan kiezen voor hoger onderwijs om zich verder te verdiepen in programmeertalen.

Voor meer informatie over de school kan contact worden opgenomen via onderstaand formulier.

Het antwoord wordt gestuurd naar het e-mailadres dat is aangevinkt. Tenminste één e-mailadres moet worden ingevuld. Er kan echter ook in de avonduren gebeld worden naar 020 3636040.

ContactFormulier
Melding